5053279832768512 BUY4U HK Gregory Fine Day 16L <<現貨產品 / 預訂產品>> <<請留意Fanspage底部所註明之庫存狀況及預計出貨日期>> ====================== Gregory Fine Day 16L😎 超靚, 超Sharp, 仲要抵價俾各位團友😘 FINE DAY 特色😎 ✅前方拉鍊收納袋 ✅冰斧/登山杖束帶 ✅可搭配外掛包使用的 Product #: buy4uhk-Gregory Fine Day 16L 2023-01-29 Regular price: $HKD$899.0 Available from: BUY4U HKIn stock