5493787402043392 BUY4U HK 日本直送4Way披肩🧣🧣 <<現貨產品 / 預訂產品>> <<請留意Fanspage底部所註明之庫存狀況及預計出貨日期>> ====================== 天氣涼左好多啦, 衣物大家準備好未呢?🤗 日本直送4Way披肩🧣🧣 🌈紅綠兩色可選 📌Size: 1200 x 350mm 可變👉頸巾 / 披肩 / 護宮帶 / 腳被肩👍👍 無 Product #: buy4uhk-日本直送4Way披肩🧣🧣 2022-11-30 Regular price: $HKD$198.0 Available from: BUY4U HKIn stock