6488076539002880 BUY4U HK 日本直送冷感床墊 | 預訂產品 | 到貨日期約2-3星期 日本直送冷感床墊, 炎夏好幫手😉 天氣越嚟越熱啦🥵 有時訓上床都會因為太熱好難瞓😓 鋪張涼感床墊就可以幫到大家手啦😎 因為真係好好用👍🏻👍🏻 涼浸浸又軟棉棉😍 用過返唔到轉頭😍😍 我地搵到呢款超抵價💁🏻絕對不可錯過啦🤗 產品詳情📝 尺寸: 90cm x 200cm (單人床) / 120cm x 200cm (雙人床 Product #: buy4uhk-日本直送冷感床墊 | 預訂產品 | 到貨日期約2-3星期 2023-01-29 Regular price: $HKD$198.0 Available from: BUY4U HKIn stock